Eğitim Sistemimizde Kalite Kontrolü

Ömer Peker

ÖZ

Toplumumuzun istediği ve kalkınmamızın gerektirdiği kalitede ve sayıda insan, planlı eğitimle gerçekleşebilir. Planlı eğitim faaliyetlerine girişirken ilk iş olarak yetiştireceğimiz insana kazandırılacak davranışların neler olacağının uygulanabilir düzeyde kararlaştırılması gerekir. Giderek bu amaçlara nasıl bir örgüt ve yönetimle ulaşılacağı kararlaştırılan asgari standarttaki davranışları kazanıp kazanmadığının nasıl kontrol edileceği belirlenmelidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.