Kuder Tercih Envanteri - Kişisel Form A’nın Uyarlaması-, Güvenirliği ve Geçerliğine İlişkin Bir Ön Çalışma

Nizamettin Koç

ÖZ

İlk baskısı 1S48 yılında yayınlanan, «Kuder Tercih Envanteri-Kişi- sel Form (KUTEK), değişik türlerdeki kişisel ve sosyal etkinlikleri içeren beş ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçekler, birbirlerinden ve Kuder İlgi Alanları Tercihi Envanteri (KİTAEM)'ndeki 10 ölçekten oldukça bağımsızdır. Kuder Tercih Envanterinin bu iki formu —İlgi Alanları ve Kişisel— kişisel ve mesleki rehberlikte ve işe yerleştirmede kullanılırken birbirlerini tamamlamaktadırlar. Her iki form birlikte uygulandığında, belirli bir işte doyumu sağlamada rol oynayan birçok etmeni belirleyebilirler. İlgi Alanları Formu (KİATEM) bir kimsenin 10 ayrı meslek -alanındaki ilgilerini belirlerken, Kişisel Form (KUTEK) da, bu kimsenin nasıl bir durum içinde çalışmayı tercih edeceğini saptamaya yardım eder. Örneğin, grup etkinliklerine katılmaktan ne derece hoşlandığını, grup içinde nasıl bir rol almayı tercih ettiğini, yenilikleri incelemeye ne kadar ilgi duyduğunu, kendini kabul ettirmekten hoşlanıp hoşlanmadığını veya objelerle mi yoksa fikirlerle mi çalışmayı tercih ettiğini gösterir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.