Nitelikli Öğretmen Yetiştirmede Bazı Sorunlar

Müberra K. Işıksoluğu

ÖZ

Son yıllarda üniversiteye giriş sınavlarının sonuçları alındıkça lise ve dengi okullarda eğitim düzeyinin gittikçe düştüğü yolunda /ayınlar, tartışmalar ve yakınmalar da artmaktadır. Üniversitede öğrenime başlayan öğrencilerin dersleri izleyecek birikime sahip olmadıkları üzerinde durulmakta, liselerdeki eğitimin niteliğine, öğretmen niteliğinin bir göstergesi olarak bakılmaktadır. Okullar ve üniversiteler, genelde bilgi aktarılan, sınav yapılan, sınav korkusu salan ve diploma alınan yerler olarak görülmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.