Öğrenme Olgusu ve Okul Başarısını Etkileyen Faktörler

Norma Razon

ÖZ

İnsanın çevresine uyum sağlayabilmesi için yeni davranışlar kazanması veya eski davranışlarını değiştirmesi» olarak tanımlanan «öğrenme», son derece karmaşık bir olgudur. İnsanın olgunluk düzeyine uygun olarak, çevresi ile etkileşimi sonucu gerçekleşen öğrenme, doğumda başlar, yaşam boyu devam eder. Sürekli olarak değişen dış, dünyaya uyabilmek için yeni bilgiler edinme, eski bilgilerini duruma göre kullanabilme, İnsanı diğer canlılardan üstün kılan zekâ ve öğrenme sayesinde mümkün olur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.