Öğretmen Adayları Vektör Analizindeki Bazı Önemli Operatörleri Ne Derece Biliyorlar?

Gamze Sezgin SELÇUK, Burak KARABEY, Serap ÇALIŞKAN

ÖZ

 

Öz

Bu çalışmanın ana amacı öğretmen adaylarının vektör analizinde anahtar operatörler olan gradyan, diverjans ve rotasyoneli ne derece doğru kullandıklarını ve aynı zamanda bu operatörlerin doğru anlamlarını ne kadar iyi bildiklerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada ayrıca, sözü edilen diferansiyel işlemcilerin kullanımı için bir temel oluşturan ve anahtar cebirsel işlemler olan skaler ve vektörel çarpımları da ne derece kullanabildiklerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma “Fizikte Matematiksel Yöntemler I-II” derslerinde başarılı olmuş 90 fizik öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin söz edilen operatörleri anlayışları ve kullanım düzeyleri Kağıt-Kalem Testi (sekiz akademik iş) kullanılarak ölçülmüştür. Toplanan verilerin analizi nicel ve nitel tekniklere dayalıdır. Araştırmanın sonuçları fizik öğretmen adaylarının vektör diferansiyel operatörlerin fiziksel anlamları ile ilgili dikkate değer ve çeşitli anlama zorluklarına sahip olduklarını göstermektedir. Makalede, çalışmanın sonuçları ve fiziksel matematik öğretimine yönelik uygulamalar tartışılmıştır.

 

ANAHTAR KELİMELER

Matematik-Fizik eğitimi, diferansiyel operatörler, cebirsel operatörler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.