Eğitimde Sistem Düşüncesi: Bibliyometrik Bir Analiz

Nidan Oyman Bozkurt, Erkan Bozkurt

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, eğitim alanındaki sistem düşüncesi araştırmalarının bibliyometrik bir analizini sergilemektir. Analizde 1984-2022 yılları arasında Web of Science (WoS) veri tabanında taranan 459 kaynaktan toplam 1020 makale kullanılmıştır. Analiz, dönemsel süreç, mevcut durum ve gelecekteki yönelimlere ilişkin geniş ve derinlemesine bir bilgi sunarak, araştırmanın dinamiklerini belirleyerek eğitimde sistem düşüncesi araştırmalarına ilişkin bir inceleme sunmayı amaçlamaktadır. Sistem düşüncesi üzerine yapılan araştırmaların son yıllarda önemli bir artış gösterdiği kabul edilmektedir. Bibliyometrik veriler, eğitim çalışmalarıyla ilgili sistem düşüncesi araştırmalarının da paralel bir artış gösterdiğini kanıtlamaktadır. Bunun başlıca nedeni UNESCO'nun 2015 yılında "2030 için Eğitim Eylem Çerçevesi"ni ilan etmesidir. Burada sistem düşüncesi, sürdürülebilir kalkınma için eğitime yönelik sekiz yeterlilik arasında kilit bir yeterlilik olarak tanımlanmıştır. Analiz, eğitimde sistem düşüncesi araştırmalarının ağırlıklı olarak fen eğitimi ve ilgili alanlara yönelik olduğunu göstermektedir. Mevcut araştırma görüntüsü dünya çapındaki araştırmacılar arasında kapsamlı bir işbirliği olduğunu ortaya koymasa da, araştırmacıların birbirlerinin çalışmalarını yeterince göz önünde bulundurdukları söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Sistem düşüncesi, Eğitim yönetimi, Eğitim felsefesi, Fen eğitimi, Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, Bibliyometrik ana


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2024.12634

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.