Farklı Ülkelerde Fen Eğitimi: Türkiye’de ve Farklı Bölgelerde Gözlenen Eğilimler Arasındaki Farklılıklar

İbrahim Delen, Özgül Yılmaz Tüzün

ÖZ

Bu derleme çalışması, fen eğitimindeki eğilimlerin 2000'den 2021'e nasıl değiştiğini ve bu eğilimlerin farklı bölgelerde nasıl araştırıldığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Web of Science (WoS) veritabanında yayınlanan fen eğitimi makalelerini incelenmiştir ve yayın yapan ülkeler beş bölgeye ayrılmıştır: Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya, Asya ve Güney Amerika ve Afrika. 2000'den 2010'a kadar 2159 yayınlanmış makaleye ulaşılmıştır ve bu çalışmaların %51'i Kuzey Amerika’daki ülkelerde yayınlanmıştır. 2011'den 2021'e kadar yayın sayısı 7186 makaleye yükselmektedir ve makalelerin %43'ünü Kuzey Amerika ülkelerinin çalışmaları oluşturmaktadır. 2000'den 2010'a kadar Asya ülkelerinde, Avustralya'dan daha az çalışma yayınlandığı, ancak Asya ülkelerinin 2011-2021 yılları arasında daha fazla makale yayınladığı tespit edilmiştir. En çok yayın yapılan dergi analizi, yerel dergilerin ve teknoloji ile ilgili dergilerin ana dili İngilizce olmayan ülkelerdeki araştırmacılar tarafından sık tercih edilen dergiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Farklı bölgelerde ortaya çıkan ortak anahtar kelimelerin sayısının, çalışma sayısıyla eş zamanlı olarak arttığı görülmektedir. 2000'den 2010'a kadar dört farklı bölgede kavramsal değişimin ve fen okur yazarlığının en sık kullanılan anahtar kelimeler olarak ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, öğretmen eğitimi, hizmet içi eğitim, fen okuryazarlığı, argümantasyon ve bilimin doğası anahtar kelimeleri, 2011'den 2021'e kadar olan zaman aralığında dört bölgede yüksek frekanslı anahtar kelimeler olarak bulunmuştur. Fen okuryazarlığı, her iki zaman aralığında da ortak bir eğilim olarak ortaya çıkarken, kavramsal değişime yapılan vurgu daha sonraki dönemde argümantasyona ve bilimin doğasına yönelmiştir. Bu derleme, iki farklı zaman aralığında değişen dinamikleri ortaya koyarken, farklı ülkelerdeki akademisyenlerin 2011'den 2021'e kadar farklı bölgelerde benzer fikirleri araştırdıklarına yönelik bulgular da sunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Fen eğitimi, Eğilimler, Ortam, Yerel, Bölgesel farklılıklar


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2024.12578

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.