Öğretmen Eğitiminde Vignette Tekniği ve Uygulamaları

Zehra Kaya, Osman Nafiz Kaya

ÖZ

Eğitim araştırmalarını da içine alan sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların birçoğunda sıkça kullanılmakta olan hikâyeler; örnek olay çalışması, örnek olay hikâyesi, senaryo ve vignette olmak üzere dört farklı formda ele alınmaktadır. Literatürde vignette tekniği diğer hikâye formları ile sıkça karıştırılmakta, bazı çalışmalarda ise bu terimler birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, vignettenin diğer hikâye formlarından ayrılan özelliklerini ortaya koyan çeşitli örnekler sunarak, vignette tekniğini öğretmen eğitimi üzerine çalışan araştırmacılara tanıtmak, oluşturulma basamaklarını, eğitimsel faydaları ve sınırlılıklarını ortaya koymaktır. Özellikle öğretmen eğitimi araştırmalarında son 10 yıldan beri vignette tekniğinin; veri toplama aracı, öğretim ve değerlendirme yaklaşımı olarak nasıl kullanıldığı ve teknoloji ile nasıl ilişkilendirildiği, ilgili literatür bulgularına dayalı tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Hikâyeler, Vignette Tekniği, Öğretmen Eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.