Sesbilgisel Farkındalık Mesleki Gelişim Programı’nın Okul Öncesi Öğretmenleri ve Çocukları Üzerindeki Etkisi

Nurbanu Parpucu, Tülin Güler Yıldız

ÖZ

Bu çalışma, Sesbilgisel Farkındalık Mesleki Gelişim Programının okul öncesi öğretmenlerinin sesbilgisel farkındalık bilgisi, öğretim kalitesi ve çocukların sesbilgisel farkındalık becerileri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Yarı deneysel desende ve ön test-son test kontrol gruplu olarak planlanan araştırmaya 67 çocuk ve 4 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Deney grubundaki öğretmenlere 5 saat eğitim verilmiş ve 10 saat koçluk yapılmıştır. Sonuçlar, öğretmenlerin bilgisinin ve öğretim kalitesinin arttığını göstermiştir. Çocukların ifade edici dil ve genel isimlendirme puanları kontrol edildikten sonra deney ve kontrol grubu çocuklar arasında sesbilgisel farkındalık becerilerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sesbilgisel farkındalık, Mesleki gelişim, Öğretmen eğitimi, Öğretim koçluğu, Hizmetiçi eğitim, Okul öncesi eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/%2FEB.2023.12112

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.