Mit mi Gerçek mi?: Türk Öğretmenler Arasında Nöromitlerin Yaygınlığı ve Yordayıcıları

Yeliz Tunga, Kürşat Çağıltay

ÖZ

Nöromit (NöroEfsane), beyin ve öğrenme arasındaki yanlış anlamaları ifade eden bir kavramdır. Nöromitlerin yaygınlığını belirlemek, onları çürütmek için atılan ilk adım olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki öğretmenler arasındaki nöromitlerin yaygınlığını ve yordayıcılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, 19 genel beyin bilgisi ve 21 nöromit ifadesi içeren eğitsel nöromitler anketi kullanılarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde devlet okullarında çalışmakta olan 730 ilköğretim ve ortaokul öğretmeninden veri toplanmıştır. Bulgular, öğretmenler arasında en yaygın mitlerin öğrenme stilleri, çoklu zeka ve zenginleştirilmiş ortam olduğunu göstermiştir. Hemisferik hakimiyet (sağ beyin-sol beyin), Mozart etkisi, BrainGYM, kritik dönem, yağ asitleri, uykurken öğrenme, beynin %10’unu kullanma mitlerine ise öğretmenlerin %50'sinden fazlasının inanıldığı bulunmuştur. Regresyon analizi, cinsiyetin, mesleki deneyiminin, popüler bilim yayınlarını okumanın mitlere inanma sayısını anlamlı şekilde yordamadığını göstermiştir. Genel beyin bilgisi, hakemli dergileri okuma ve nörobilim eğitimi alma istatistiksel olarak anlamlı yordayıcılar olarak bulunmuştur. Çalışma sonunda gelecek araştırma ve uygulamalar için öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Nöromit, Beyin, Öğrenme stilleri, Eğitsel sinirbilim, Sinirbilim, Çoklu zeka


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.12089

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.