4. Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Düşünmelerinin İncelenmesi

Nadide Yılmaz

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, 4. sınıf öğrencilerinin istatistiksel düşünmelerini incelemektir. Araştırma 187 4. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş ve öğrencilerden dört farklı bağlama dayalı olarak geliştirilen görevler üzerinde çalışmaları istenmiştir. Araştırmada nitel tarama araştırma deseni benimsenmiştir. Toplanan veriler, ilkokul öğrencilerinin istatistiksel düşünme düzeyleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin istatistiksel düşünme düzeylerinin verileri tanımlama, verilerin gösterimi ile verilerin analizi ve yorumlanması yapılarında, verilerin organize edilmesi ve indirgenmesi yapısına göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin verilerin tanımlanması yapısına ilişkin verileri okumada daha başarılı oldukları, bunu verilerin ve grafiklerin benzerlik/farklılıklarının değerlendirilmesinin izlediği görülmüştür. Öğrencilerin verilerin organize edilmesi ve indirgenmesi yapısı bağlamında incelenen ortalama, dağılım ve değişebilirlik kavramlarını yorumlamakta zorlandıkları gözlenmiştir. Verilerin gösterimi yapısıyla ilgili olarak, öğrencilerin tamamlanmamış bir grafiği tamamlamada, farklı temsil türleri ile verileri temsil etmeye göre daha başarılı oldukları bulunmuştur. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması yapısı ile ilgili olarak, öğrencilerin veriler arası okumada verilerin ötesini okumaya göre daha başarılı oldukları görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

İstatistiksel düşünme, 4. sınıf öğrencileri, Veri işleme, Grafikler, Ortalama, Dağılım, Değişebilirlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11986

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.