Türkiye'de Öncü Bir Alternatif Okul Olmak: Değerler, Pedagojik Uygulamalar ve Güçlükler

Sebahat Gök, Hanife Akar

ÖZ

Türkiye'de son zamanlarda ebeveyn destekli alternatif kooperatif okullar ile ilgili girişimlerin başlatıldığı görülmektedir. Eğitim sisteminin büyük ölçüde merkezileşmiş olması nedeniyle bu okullara ülke tarihinde çok az rastlanmaktadır. Bu durum çalışmasında Ankara’da bulunan ebeveyn destekli alternatif bir kooperatif okulun pedagojik uygulamaları araştırılmıştır. Veriler on katılımcıyla derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşmeler, okul bölgesinde ayrıntılı gözlem notları ve okul resmî belgelerinin analizi ile elde edilmiştir. Yoğun veri seti tümevarımsal içerik analizine tabi tutulmuştur. Çoklu veri kaynaklarının üçgenlenmesi bu okulun demokratik yönetim, topluluk duygusu, bütüncül öğretim, öğretmen ve öğrenci özerkliği konularındaki değerleri benimsediğini ortaya koymaktadır. Bu değerlerin benimsenmesi, taraflar arasındaki rollerin açık olmaması, öğretmenler ile ebeveynler arasında güç mücadelelerinin olması, paydaşlar arasında uzlaşmaya varmak için uzun zaman harcanması, eğitim programı ve öğretimin planlanmasında rehber alınabilecek okul modellerinin eksikliği gibi bazı güçlükleri de beraberinde getirmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar diğer ülkelerdeki alternatif okullaşma ile ilgili halihazırdaki kuramlara ve bulgulara vurgu yapılarak tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Alternatif okullar, Kooperatif okulları, Demokratik eğitim, Alternatif eğitim, Yenilikçi okul, Okul değişimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11778

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.