Meta-Değerlendirme Rubriğinin Geliştirilmesi ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Programlarının Meta-Değerlendirilmesi

Sevinç Gelmez Burakgazi, Yasemin Karsantık

ÖZ

Bu çalışmada, öğretmen eğitimi programlarına yönelik değerlendirme araştırmaları Ortak Komite Standartları (Yarbrough, Shulha, Hopson ve Caruthers, 2011) doğrultusunda geliştirilen bir rubrik ile değerlendirilmiştir. Bu meta-değerlendirme çalışması iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, değerlendirme raporlarını program değerlendirme standartlarına göre değerlendirmek için bir rubrik geliştirilmiştir. İkinci aşamada, belirli ölçütlere göre seçilen tezler ve makaleler geliştirilen meta-değerlendirme rubriğine göre analiz edilmiştir. Aynı program modeline ilişkin birden fazla veri setinin ampirik olarak yeniden değerlendirilmesi benimsenerek, veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, seçilen araştırmalar doğruluk standardını çoğunlukla karşılarken, uygulanabilirlik ve uygunluk standartlarını sınırlı düzeyde karşılamıştır. Türkiye bağlamında yürütülen program değerlendirme araştırmalarının, program değerlendirme standartlarını daha etkili şekilde dikkate alarak geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Ortak komite standartları, Program değerlendirme, Program değerlendirme standartları, Meta-değerlendirme, Hizmet öncesi öğretmen eğitimi programları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11755

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.