Okul Kültürü ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki

Zülfü Demirtaş

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki kültürlerin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini incelemektir. Okul kültürü ile ilgili veriler, 2007-2008 öğretim yılında Elazığ’daki 43 ilköğretim okulunda uygulanan Okul Kültürü Ölçeği (OKÖ) ile elde edilmiştir. Öğrenci başarısı ile ilgili veriler, Elazığ genelinde uygulanan seviye tespit sınavının sonuçlarından alınmıştır. Sınav puanları 8. sınıf öğrencilerinin sınavdaki genel başarılarından alınmıştır. OKÖ’den elde edilen veriler, ölçekte beş faktörlü bir yapının bulunduğunu göstermiştir. Okullarda hâkim olan kültürün özelliklerini gösteren bu beş faktör ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki, korelasyon tekniği ile incelenmiştir. Ulaşılan bulgulara göre, öğrenci başarısı ile okul kültürünün işbirlikçi liderlik, öğretmen işbirliği ve amaç birliği faktörleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

ANAHTAR KELİMELER

İlköğretim okulu, okul kültürü, işbirlikçi okul kültürü, öğrenci başarısı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.