Türk Erken Çocukluk Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Aracılığıyla Sürdürülebilirlik için Eğitim ile İlgili Mesleki Gelişimlerinin Desteklenmesi

Şule Alıcı, Volkan Şahin

ÖZ

Bu makale okul öncesi öğretmenlerinin sürdürülebilirlik için eğitim (SİE) konusundaki mesleki gelişimlerini medya okuryazarlığı (MO) aracılığıyla desteklemek için gerçekleştirilen bir mesleki gelişim müdahale çalışmasının bulgularını sunmayı amaçlamaktadır. Bir akademik yıl boyunca devam eden bu eylem araştırması projesinin (Analiz et, Tasarla, Geliştir, Uygula ve Değerlendir başlıklarını içeren ADGUD Yaklaşımı temelinde) en genel amacı öğretmenlerin SİE hakkındaki bilgilerini ve farkındalıklarını, SİE ve MO’yu bir araya getiren bir mesleki gelişim programı yardımıyla geliştirmektir. Bu mesleki gelişim programına toplamda 4 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Katılımcıların bu mesleki gelişim programı öncesindeki ve sonrasındaki sınıf-içi SİE uygulamaları görüşmeler, hatırlatma seansları içeren görüşmeler, alan notları ve öğretmenin günlük ve aylık planlarının belge analizleri teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen ana bulgu, önerilen mesleki gelişim programının gerçekten de erken çocukluk öğretmenlerinin SİE bilgisi ve farkındalıklarının artmasını mümkün kıldığıdır. Katılımcıların müdahale öncesi/sonrası incelenen etkinlikleri gösteriyor ki, kısa vadede, SİE bağlantılı medya kaynaklarına daha etkili bir şekilde erişmek, bu kaynakları daha iyi analiz edip, değerlendirmek ve bu kaynakları daha etkili bir biçimde yeniden tasarlamak için öğretmenlerin MO becerilerinin geliştirilmesi, bu öğretmenlerin SİE aktiviteleri tasarlama aşamasındaki etkinliklerini artırmaktadır. Uzun vadede ise, bu çalışmaya dâhil olan öğretmenlerin günlük ve aylık planlarında SİE bağlantılı aktivitelere daha fazla yer verdikleri görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Sürdürülebilirlik için eğitim, Medya okuryazarlığı, Öğretmen eğitimi, Erken çocukluk eğitimi, Mesleki gelişim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11643

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.