Sağlıklı Yaşam Stili Bir Fen Eğitimi Konusu mudur? – İlköğretim Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi, İçecek ve Yemek Seçimleri Çalışması

Nika Golob

ÖZ

Sağlıklı yaşamstili,feneğitimininihmal edilmişbirkonusudur.Genç bireylerinseçimlerinin daha incelikli bir şekilde anlaşılması için bu çalışmada (Maribor, Slovenya’dan yaşları 9-12 arasında değişen) 138 öğrencinin sağlıklı yaşam stili, sıvı tüketimi ve yemek tercihlerindeki kararları incelenmiştir. Kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket, araştırmanın veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Sonuçlar, erken yaşlardan itibaren, daha çok televizyon izleme, kahvaltıyı atlama, şekerli-gazlı içeceklerin daha fazla tüketilmesi gibi sağlıksız yaşam biçimlerine doğru önemli bir eğilim olduğunu göstermektedir. Bu eğilim, tuzlu ve şekerli çerezleri daha çok tercih eden erkeklerde daha belirgin bir biçimde görülmektedir. Çalışma, okulda içecek makinelerinin kullanımı, örtük program, okulda sunulan yiyecek seçenekleri, okuldaki yaşam tarzı gibi faktörlerden etkilenen mevcut durumun iyileştirilmesi için öneriler getirmektedir. Getirilen öneriler, fen bilimlerine ilgiyi artırabilecek bir güdüleyici olabilecek olan öğrenci duygularının devreye sokulmasını kapsamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Fen eğitimi, sağlıklı yaşam stili, içecek tüketimi, beslenme, okul faktörleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.