İngilizce Öğretmeni Adaylarına Yönelik Öğretmen Yakınlığı Dersinin Tasarlanması ve Uygulanması

Burcu Turhan, Yasemin Kırkgöz

ÖZ

Bu eylem araştırmasının amacı, ilk olarak öğretmen yetiştirme programına dâhil edilen seçmeli Öğretmen Yakınlığı dersinin İngilizce öğretmen adaylarının yakınlık davranışlarını nasıl geliştirdiğini keşfetmektir. Öğretmen adaylarının yakınlık kavramına dair önceki öğrenmelerine bağlı olarak çalışmanın ikinci amacı, ders boyunca adayların öğrenme kazanımlarını, algılarını ve öz değerlendirmelerini tespit etmektir. Bu doğrultuda, adayların yakınlık teorileri ve uygulamaları üzerinde çalıştıkları 14 haftalık bir ders tasarlanmış ve uygulanmıştır. Katılımcılar, Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde İngilizce öğretimi alanında eğitim gören 61 son sınıf öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri üçgenlemesi, yakınlık ölçeklerinin, odak grup görüşmelerinin, oturum değerlendirme formlarının ve araştırmacı günlüğünün eşzamanlı uygulanması yoluyla sağlanmıştır. İlgili dersin öğretmen adaylarının yakınlık davranışlarını geliştirmede ve genişletmede etkili olduğu ve yakınlık konusunda çeşitli teorik ve pratik bilgiler kazanmalarını sağladığı sonucuna ise nicel verilerin tanımlayıcı istatistikleri ile nitel verilerin tümevarımsal içerik analizleri ışığında ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

İngilizce öğretimi, Yakınlık, Öğretmen yakınlığı, Öğretmen eğitimi, Öğretmen adayları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11552

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.