Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun Dersindeki Fiziksel Aktivite Uygulamaları

Kasım Yon, Leyla Saraç

ÖZ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ilkokul Beden Eğitimi ve Oyun dersinde öğrencilerin fiziksel aktivite katılımı, ders ortamı/içeriği, öğretmen katılımı ve öğretmen etkileşiminin sınıf öğretmeninin cinsiyeti ve öğretmenlik deneyimi süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmaya Şanlıurfa ilinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen sınıf öğretmenleri katılmıştır. Verileri toplamak için doğrudan bir gözlem aracı olan Fitness Öğretim Süresi Gözlem Sistemi kullanılmıştır. Bulgular: Bazı gözlem alt kategorileri için öğretmen cinsiyeti ve öğretmenlik deneyimine göre farklılıklar gözlenmesine rağmen, elde edilen sonuçlar öğrencilerin 4.sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersinin büyük bir yüzdesinde ayakta durduğunu, ders ortamının/içeriğinin oyun olduğunu, öğretmenlerin öğrencileri gözlemlediğini ve sınıf içi ve dışında fiziksel aktivite/fitness teşviki yapmadıklarını göstermiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda sınıf öğretmenleri tarafından verilen Beden Eğitimi ve Oyun derslerinde öğrencilerin fiziksel aktivite ve fitness düzeylerini destekleyecek uygulamaların yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Beden eğitimi ve oyun, Fiziksel aktivite, Doğrudan gözlem, Sınıf öğretmeni, SOFIT


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11438

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.