Türk Öğretmenlerin COVID-19 Krizine Tepkisi: Zorluklar ve Fırsatlar

Pınar Mercan Küçükakın, Cennet Göloğlu Demir, Tuba Gökmenoğlu

ÖZ

Bu çalışmada, COVID-19 salgını sırasında uygulanan uzaktan eğitimin öğretmenlerin mesleki yaşamlarında yol açtığı değişikliklere ilişkin algıları incelenmiştir. Ayrıca küresel krizin ve daha önce benzeri görülmemiş eğitim sürecinin öğretmenlerin motivasyonunu ve öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarını nasıl etkilediği de araştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim deseninde tasarlanan çalışmada, farklı düzey ve türdeki K–12 okullarında görev yapan, Türkiye'nin farklı illerinden yirmi iki öğretmenle görüşülmüştür. Bulgular, uzaktan eğitime zorunlu geçişin hem öğretmenler hem de öğrenciler için yeni fırsatlar ve zorluklar yarattığını göstermiştir. Öğretmenler duygusal tükenmişlik, stres ve mesleki zorluklar yaşamış, ama aynı zamanda uzaktan eğitim, öğretmenlerin eğitim teknolojilerini sınıf öğretimine daha iyi entegre edebilmeleri için de yeni beceriler geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Bununla birlikte, bulgular, COVID-19 krizinin Türkiye’deki eğitim bağlamında köklü eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışma, politika yapıcılara ve eğitimcilere COVID-19'dan hareketle eğitimsel iyileşmeyi planlayabilmeleri için çeşitli çıkarımlar sunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen eğitimi, COVID-19, Öğretmenlik mesleği, Uzaktan eğitim, Eğitimde eşitsizlikler, Öğretmenlerin mesleki gelişimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11328

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.