Süpervizyon Sürecinde Kültürel Konulara Önayak Olmanın Önündeki Engeller: Bir Q Metot Çalışması

Mustafa Aydoğan, Tanya J. Middleton, Paula J. Britton

ÖZ

Önayak olma, ırk ve etnik köken gibi sosyopolitik konuların psikolojik danışma ilişkisi üzerindeki etkisini ele almak için kullanılan değerli bir müdahale yöntemidir. Son zamanlarda, “önayak olma” tekniği süpervizyon ilişkisine uygulanmış ve klinik süpervizörlerin kültürel çeşitlilik konularını ele almalarının yararlarından alanyazında bahsedilmiştir. Ne yazık ki, önayak olma uygulaması, süpervizyon ilişkisinin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte, genellikle yeterlilik ve istek konusunda kararsız olan süpervizörler tarafından tutarsız olarak gerçekleştirilmektedir. Bu Q metot çalışması, klinik süpervizörlerin önayak olma davranışlarının önüne geçebilecek engelleri incelemiştir. Çalışma kapsamındaki veriler, 27 süpervizörün süpervizyon sürecinde kültürel konulara önayak olma davranışları hakkındaki 36 ifadeyi önem derecesine göre sıralamalarından elde edilmiştir. Bulgular, süpervizörlerin önayak olması konusunda iki farklı görüşün var olduğunu göstermektedir ve bu görüşler iki faktörlü bir yapı altında ele alınmıştır: (1) duygu odaklı ve (2) müdahale odaklı. Çıkarımlar, sınırlamalar ve gelecekteki araştırma önerileri çalışmanın devamında tartışılmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Önayak olma, Süpervizyon, Q metodoloji, Süpervizörler, Çok kültürlü süpervizyon


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11302

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.