“İngilizce Öğretim Yöntemleri” Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi

Sumru Akcan

ÖZ

Bu çalışma, İngilizce öğretim yöntemleri dersinde anadili İngilizce olmayan öğretmen adaylarının öğrenme deneyimlerini incelemektedir. Çalışma, derste kullanılan öğrenme deneyimlerinin, öğretmen adaylarının dil öğretim yöntemleri hakkındaki görüşlerine olan etkisini araştırmaktadır. İngilizce öğretim yöntemleri dersi, akran öğretimi, yabancı dil öğretim yöntemlerini gösteren video kayıtları, tartışma oturumları, yazılı fikir paylaşımları ve öğretmen adaylarının öğretim felsefelerini açıkladığı raporlar gibi çeşitli öğrenme etkinliklerini kullanmıştır. Veriler, İstanbul’da bulunan ve eğitim dili İngilizce olan bir üniversitenin 2008- 2009 akademik yılı güz döneminde dersi alan öğretmen adaylarının görüşlerinden derlenmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının çeşitli öğrenme deneyimlerine katılma yollarını ve ikinci dil öğretim yöntemlerine yönelik geliştirdikleri görüşleri açıklamaktadır. Makale, çeşitli öğrenim deneyimlerini betimlerken, dersi alan öğretmen adaylarının yazılı görüşlerini de içermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Anadili İngilizce olmayan İngilizce öğretmeni adayları, yöntem dersi, öğrenme biçimleri, akran öğretimi, öğretme felsefesi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.