Bütünleştirilmiş Girişimcilik Eğitiminin Etkililiğinin İncelenmesi

Arzu Kirman Bilgin, Tufan İnaltekin

ÖZ

Bu araştırma, bütünleştirilmiş girişimcilik eğitiminin, üçüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimciliğe yönelik kavramsal bilgilerinin gelişimine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 79 üçüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Tek grup ön test – son test deneysel desen ile yürütülen bu araştırmada, veri toplama aracı olarak on iki açık uçlu sorudan oluşan girişimcilik testi kullanılmıştır. Araştırmanın 16 hafta süren deneysel süreci, KOSGEB geleneksel girişimcilik eğitimi, fen bilgisinde girişimcilik eğitimi, iş fikirleri ve iş planları sergisi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Wilcoxon işaretli sıralar testi analiz sonuçları araştırmaya katılan adayların eğitim öncesi ve sonrası test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının girişimciliğe yönelik kavramsal ön bilgilerinin yetersiz olduğunu işaret etmiştir. Ayrıca deneysel süreç sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimciliğe yönelik kavramsal bilgilerinin, geliştirilmesi gereken düzeyden, zayıf derecede kabul edilebilir düzeye yükseldiği tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Kavramsal bilgi, Girişimcilik, Girişimcilik eğitimi, Fen bilgisi öğretmen adayı, Fen bilgisi eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10888

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.