Okulöncesi Dönemde Risk Altındaki Çocuklar: Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüşleri

Dilek Erol, Özge Savaş

ÖZ

Bu araştırma okulöncesi öğretmenlerinin, risk altındaki çocuklara ilişkin görüşlerini analiz etmek ve kendi sınıflarındaki farklı risk grubundaki çocuklara ilişkin deneyimlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma, okulöncesi öğretmenlerinin risk altındaki çocuk tanımı, risk altındaki çocuk gruplarına yönelik görüşleri, sınıflarında daha çok risk altındaki hangi çocuklarla karşılaştıkları ve bu çocuklarla sınıf içinde yaşadıkları zorlukları derinlemesine inceleyebilmek adına temel nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, ölçüt örneklem yöntemiyle seçilen 10 okulöncesi öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak temalara ayrılmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada okulöncesi öğretmenleri risk altındaki çocuğu; gelişim alanı olumsuz etkilenen, ihtiyaçları karşılanmayan ve güvensiz ortamda büyüyen çocuk olarak tanımlamışlardır. Araştırmaya katılan okulöncesi öğretmenlerine göre risk altındaki çocuklar; ihmal ve istismara maruz kalan, parçalanmış ve elverişsiz koşullarda büyüyen, suça sürüklenen, madde bağımlısı, mülteci, çok çocuklu ailede yetişen, sokakta yaşayan, çalışan çocuklar ve internet bağımlısı çocuklardır. Araştırmaya katılan okulöncesi öğretmenleri mesleki deneyimlerinde en çok parçalanmış (boşanma/ölüm) ailelerde yaşayan çocuklarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan okulöncesi öğretmenleri, sınıflarındaki risk altındaki çocuklarla birlikteyken karşılaştıkları sorunları, sınıf yönetiminde zorluklar, istenmeyen davranışlar ve özbakım becerilerinde eksikliklerin doğurduğu sorunlar olarak belirtmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Okulöncesi çocuklar, Okulöncesi öğretmeni, Risk altındaki çocuklar, Dezavantajlı çocuklar, Farkındalık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10815

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.