Uluslararası Kalite Standartlarına Uyum: Türk Yükseköğretim Kurumlarının Yönetimsel Boyutlar Açısından Değerlendirilmesi

Kamil Yıldırım, Şenyurt Yenipınar

ÖZ

Bu çalışma Türk yükseköğretim kurumlarının durumunu Avrupa Kalite Güvence Standartları (ESG) açısından betimlemekte ve değerlendirmektedir. Hedef belirleme, planlama, organize etme, kaynak sağlama, liderlik etme, yönlendirme ve değerlendirme ve iyileştirme yönetim süreçleri dikkate alınmıştır. Nitel araştırma desenlerinden çoklu durum incelemesiyle gerçekleştirilen çalışmanın temel veri kaynaklarını “Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporları-YDR” oluşturmaktadır. 2016-2019 döneminde dış değerlendirme süreci tamamlanan 160 yükseköğretim kurumunu kapsayan raporlara içerik analizi uygulanmıştır. Analiz hem nitel hem de nicel veriler üretti. Çalışma, Türk yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme sürecinde ESG standartlarının (.46) önemli bir bölümünün dikkate alınmadığını tespit etti. Türk yükseköğretim kurumlarının yönetimsel açıdan uluslararası standartları karşılamada en başarılı olduğu boyut amaç belirleme ve planlama olurken en başarısız olduğu yönetimsel boyut değerlendirme ve geliştirmedir. Olgunluk düzeyi en düşük olan alan ise paydaş katılımını sağlamaktır. Kurumların büyük çoğunluğunun öğrenci öğrenmesine odaklı olmadığı belirlenmiştir. ESG standartlarını uygulama sürecinde Türk yükseköğretim sisteminin merkeziyetçi yönetim yapısının sınırlandırıcı bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Uluslararası kalite standartları, Türk yükseköğretim sistemi, Yükseköğretimin değerlendirilmesi, Yönetim süreçleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10640

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.