Okul Psikolojik Danışmanlarına Göre COVID-19 Pandemi Sürecinin Öğrenci, Öğretmen ve Velilere Etkileri

Meliha Tuzgöl Dost, Hayrunnisa Aslan, Abdullah Mücahit Aslan

ÖZ

Okul psikolojik danışmanlarına göre COVID-19 pandemi süreci ve uzaktan eğitim uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve velilere olumlu ve olumsuz yansımalarının incelendiği bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırma verileri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonunda, resmi okullarda görev yapmakta olan ve amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 55 okul psikolojik danışmanından çevrim içi görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Okul psikolojik danışmanlarına göre pandemi sürecinin öğrenciler için; ilişkisel, bireysel/psikolojik ve akademik olarak olumlu katkıları ve olumsuz etkileri; öğretmenler için; eğitim-öğretimin işleyişine ve kişisel yaşantılarına yönelik olumlu katkıları ve olumsuz etkileri; veliler için ise ebeveyn-çocuk ve eğitim ilişkisine katkıları ve kişisel yaşantılarına yönelik olumlu katkıları ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Pandemi, COVID-19, Uzaktan eğitim, Pandeminin eğitime yansımaları, Okul psikolojik danışmanı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10508

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.