Mülteci Eğitiminin Bir Temeli Olarak Kapsayıcı Öğretmen Nitelikleri: Türk Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Bir Çerçeve İncelemesi

Dilara Saka, Serkan Çelik

ÖZ

Bu araştırma, Türkiye’ de öğrenim gören geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere yönelik kapsayıcı eğitim ortamları oluşturmada gerekli öğretmen niteliklerini yine öğretmenlerin deneyim ve bakış açıları üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Araştırmada kapsayıcılık kavramının, mülteci öğrenciler özelinde ele alınması ve kapsayıcılığın sahadaki öğretmenlerin görüşlerine göre anlamlandırılması adına olgu bilim yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada veriler mülteci öğrencilerin de içinde bulunduğu sınıflarda görev yapan 90 öğretmenin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlardan elde edilerek, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bulgular; 32 kod dikkate alınarak oluşturulan 6 kategori, 2 tema ve her bir kategorinin sahip olduğu frekans ve yüzde değerleri ile birlikte raporlaştırılmıştır. Araştırma bulguları, mülteci eğitiminde gerekli öğretmen niteliklerinin katılımcılar tarafından ‘etkinlik planlama/uygulama’ ve ‘öğretmen yaklaşımı’ boyutları altında ele alındığını göstermiştir. Ayrıca mülteci öğrencilerle ilgili bilgi/farkındalık, tutum ve iletişim konularındaki öğretmen niteliklerinin, etkinlik tasarlama ve uygulama niteliklerini desteklediği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, kapsayıcı öğrenme paradigması içerisinde öğretmen niteliklerini geliştirmek adına çeşitli öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen nitelikleri, Kapsayıcılık, Kapsayıcı öğretim, Mülteci öğretimi, Kapsayıcı öğretmen


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10506

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.