Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrenciye Sesli Düşünme Yöntemi ile Çıkarma İşleminin Öğretimi

Ahu Uzun, Burçin Gökkurt Özdemir, Elmas Eliçe Çetinöz, Gülsün Şahan

ÖZ

Bu araştırma, çıkarma işlemi becerisini sesli düşünme yöntemiyle öğretebilmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasıyla yapılmıştır. Araştırmanın katılımcısı hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip bir öğrencidir. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, eylem araştırma sürecine uygun olarak ön ve son test ölçüt bağımlı ölçüm araçları, performans kayıt tabloları, öğretmen ve öğrenci günlükleri, sesli düşünme yöntemi öğrenci görüşme formudur. Araştırma eylem planlarının hazırlık ve değerlendirilme aşamasına kadar geçen tüm süreç ses kaydı ile kaydedilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencinin çıkarma işlemi basamaklarını bağımsız olarak gerçekleştirdiği, çıkarma işleminin anlamına ilişkin bilgiyi elde ettiği ve bunu söylediği görülmüştür. Bu araştırmanın öğrencinin akademik becerilerini geliştirdiği için alanyazına katkısı olacağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Zihinsel yetersizlik, Çıkarma işlemi, Sesli düşünme, metodu Matematik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10491

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.