Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarla Felsefe Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesine İlişkin Değerlendirici Bir Durum Çalışması

Emine Deniz Koyuncu, Hasibe Özlen Demircan

ÖZ

Bu değerlendirici durum çalışmasının amacı, okul öncesi öğretmenlerinin Çocuklarla Felsefe yaklaşımına ve bu yaklaşımın okul öncesi eğitimde kullanımına ilişkin görüşlerini Çocuklarla Felsefe deneyimi aracılığıyla incelemektir. Araştırmada, 11 okul öncesi öğretmeni yer almış ve bu öğretmenler 10 hafta boyunca Çocuklarla Felsefe oturumlarına katılmıştır. Öğretmenler oturumların tamamlanmasının ardından en az iki kez kendi eğitim ortamlarında Çocuklarla Felsefe yaklaşımını uygulamayı denemişlerdir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla, 10 haftalık Çocuklarla Felsefe oturumu öncesinde ve sonrasında ve okul öncesi öğretmenlerinin kendi eğitim ortamlarındaki uygulamalarının ardından toplanmıştır. Ayrıca, 10 haftalık Çocuklarla Felsefe oturumu süresince elde edilen ses kayıtları, gözlem ve saha notları da veri kaynakları olarak kullanılmıştır. Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin, Çocuklarla Felsefe yaklaşımının okul öncesi eğitimde kullanılabileceğini ve çocukları olumlu yönde etkileyebileceğini düşündüklerini göstermiştir. Okul öncesi öğretmenleri, Çocuklarla Felsefe yaklaşımının onları geleneksel eğitim anlayışındaki öğretmen ve çocuk arasındaki ilişkiye, kendi rehberlik ve sınıf yönetimi anlayışlarına eleştirel bir gözle bakmaya yönelttiğini belirtmişlerdir. Öte yandan, bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin, Çocuklarla Felsefe yaklaşımını kullanırken özgüvenleriyle ve yaklaşımı kullanma konusundaki motivasyonlarıyla ilgili bazı sorunlar yaşayabileceklerini ve geleneksel eğitim yapısının bazı yönlerinin, yaklaşımın kullanılmasını engelleyebileceğini düşündüklerini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, okul öncesi öğretmenleri ile gerçekleştirilecek olan gelecekteki araştırmaların ve hizmet içi veya hizmet öncesi eğitim programlarının, Çocuklarla Felsefe yaklaşımının felsefi boyutunu da içeren daha kapsamlı bir içerikle düzenlenmesi önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenleri, Çocuklarla Felsefe, Çocuklar için Felsefe, Felsefi Soruşturma Topluluğu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10380

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.