Karar Ağacı Algoritması Kullanılarak Çin Topraklarındaki Orta Dereceli Okul Öğrencilerine İlişkin Jeo-Uzamsal Düşünme Yeteneğinin Tahmin Edilmesi

Shumin Xie, Siying Zeng, Lu Liu, Huimin Wei, Yanhua Xu, Xiaoxu Lu

ÖZ

Orta dereceli okul öğrencilerinin jeo-uzamsal düşünme yeteneklerinin tahmin edilmesi öğretmenler için hedefe yönelik rehberlik sağlayabilir. Şimdiye kadar az sayıda bilim insanı, öğrencilerin jeo-uzamsal düşünme yeteneklerinin tahmin edilmesine odaklanmıştır. Bu makalede, orta dereceli okul öğrencilerinin jeo-uzamsal düşünme yeteneklerinin tahmin edilmesi amacıyla karar ağacı algoritmasına dayanan bir tahmin modeli oluşturarak bu boşluğu doldurmayı amaçlıyoruz. Uzamsal Düşünme Yeteneği Testi, Öğrencilerin Coğrafya Öğrenimi Durumu Anketi ve Orta Dereceli Okul Öğrencileri Motivasyon Testi kullanılarak toplam 1029 orta dereceli okul öğrencisine anket uygulanmıştır. Modelimiz, jeo-uzamsal düşünme yeteneğinin dokuz etmenle tahmin edilebileceğine işaret etmektedir. Önem sırasına göre bu etmenler; coğrafya dersindeki akademik başarı, coğrafya öğrenimi stratejisi, coğrafya sınıf ortamı, cinsiyet, öğrenme inisiyatifi, öğrenme hedefleri, coğrafya öğreniminde harcanan müfredat harici zaman, benlik geliştirme dürtüsü ve coğrafya öğrenimine ilgi şeklindedir. Model doğruluk oranı %81,25’tir. Özellikle, çalışmamız jeo-uzamsal düşünme yeteneğinin tahmin edilmesine yönelik ilk çalışmadır. Öğretmenlere öğrencilerin jeo-uzamsal düşünme yeteneklerini saptamalarına ve tahmin etmelerine yardımcı olabilecek bir araç sunan çalışmamız böylelikle daha iyi eğitim planları hazırlanmasında ve müfredatta düzenlemeler yapılmasında fayda sağlayacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

Jeo-uzamsal düşünme yeteneği, Karar ağacı, Tahmin, Model, Eğitim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10367

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.