Öğrencilerin Hız Kavramı Hakkındaki Düşüncelerinin Farklı Bağlamlardaki Tutarlılığı

Behzat Bektaşlı, Gültekin Çakmakçı

ÖZ

Bu çalışma, 11. sınıf öğrencilerinin hız kavramı hakkındaki düşüncelerinin tutarlılığını, bir cismin hızı ile kimyada reaksiyon hızı kavramları için araştırmaktadır. Çalışmaya üç farklı okuldaki 11. sınıf öğrencilerinden toplam 200 kişi katılmıştır. Veriler, reaksiyon hızı ve kinematik konuları anlatıldıktan sonra toplanmıştır. Bu çalışmadaki veriler, öğrencilerin tanısal altı soruya verdikleri cevapları ve öğrencilerle yapılan görüşmeleri içermektedir. Sonuçlar, öğrencilerin hız kavramı hakkındaki düşüncelerinin tutarlılığının değişik içerik ve alanlar arasında sınırlı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, öğrencilerin hız kavramı hakkındaki düşüncelerinin tutarlılığının soruların format ve içeriğine bağlı olduğunu göstermiştir. Veri tablosu verilip öğrencilerin bu verinin grafiğini çizmeleri istendiğinde, öğrencilerin doğru cevabı vermeye daha yatkın olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin hız kavramı konusundaki düşüncelerini çok geniş bir alana sahip bir içerikte uyumlu olarak uyguladıklarını gösteren çok az veri vardır. Öğretim programlarını tasarlarken öğrencilerin bilişötesi beceri geliştirmelerini sağlayacak stratejiler önerilmiştir. Bu bakımdan farklı branşlardaki öğretmenler fizik, kimya, biyoloji veya matematikte bağlantılı kavramları öğretirken birbirleriyle işbirliği yapabilirler.

ANAHTAR KELİMELER

Tutarlılık, hız kavramı, hız, kavram yanılgıları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.