İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Fonolojik FarkındalıkBecerileri ile Okuma Becerileri Arasındaki İlişki*

Özge Erdoğan

ÖZ

Bu araştırmada, ilköğretim birinci sınıfta okuyan öğrencilerin fonolojik farkındalıkbecerileri ile okuma becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma,Ankara İli'nde iki ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 126 birinci sınıf öğrencisi ileyürütülmüştür. Araştırmada ilk olarak öğrencilerin ilköğretim birinci sınıfa başladıklarındasahip oldukları temel okuma becerileri ile fonolojik farkındalık becerileri belirlenmiştir.Daha sonra birinci dönem ortasında, sonunda ve ikinci dönem ortasında öğrencilerin okumave okuduğunu anlama becerileri incelenmiştir. Araştırma sonunda, ilköğretim birinci sınıföğrencilerinin fonolojik farkındalık becerileri ile okuma becerileri arasındaki ilişki belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Fonolojik farkındalık, okuma, okuduğunu anlama.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.