Duyurular

 

Etik Kurul Onayı

 

Sosyal bilimlerde etik kurul, insan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınmasını sağlamak üzere, sunulan araştırma önerilerini değerlendiren bir komitedir. Bu komite sunulan araştırma önerilerini yukarıda belirtilen boyutlar açısından inceleyerek, uygun bulması durumunda etik kurul onay belgesi verir ve buna ilişkin bir belge düzenler.

  • Tüm aday makaleler için etik kurul onay belgesi sunulmalıdır.
  • Etik kurul onayı gerektirmeyen çalışma türleri için araştırmacılar kurumlarındaki etik kuruldan alacakları 'etik kurul onayı gerektirmemektedir' belgesini sunmalıdır.
  • Herhangi bir kuruma bağlı olmayan araştırmacılar çalışmalarının veri toplama süreci öncesinde bulundukları ildeki üniversitelerin etik kurullarına başvurarak etik kurul onay belgesi almalıdır.
  • Tezlerden üretilen makalelerde tez için alınan etik kurul onayı sunulması yeterlidir. Aday makale için ayrı bir etik kurul onayı alınması beklenmez.

*Araştırma özelinde alınan kurumsal ve bireysel araştırma ve uygulama izinleri etik kurul onayı yerine geçmez.

 
Yayın Tarihi: 2020-04-23 Daha fazlası...
 

Yayın Dili Hakkında

 

Eğitim ve Bilim yayın dili politikasında güncellemeye gidilmiştir. Aday makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinden biri kullanılarak gönderilebilir.

Güncellenmiş yayın dil politikası detaylarına aşağıdan ve Yazar Rehberinden ulaşabilirsiniz.

Yayın Dili

Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm sıralı ve özel sayılar aynı anda Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Aday makale gönderim aşamasında Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Gönderilen aday makale gönderim dilinin (Türkçe ve İngilizce) dilbilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır.

Aday makale yayıma kabul alması akabinde son kopya her iki dilde hazırlanarak sunulmalıdır. Her iki dilde hazırlanan son kopya Türkçe ve İngilizce tam metin Eğitim ve Bilim dil editörleri tarafından kontrol edilir. Dil editörleri aday makalenin dilini yetersiz görmesi durumunda dil redaksiyonunun yapılmasını talep edebilir. Dil redaksiyonu talep edilen aday makale, aşağıda önerilen akredite dil kuruluşlarında yaptırılır ve yaptırılan redaksiyonun belgesi yayın kuruluna ibraz edilir. Redakte edilmeyen ve belgelendirilmeyen aday makale yayına kabul edilmez.

Yazar(lar)ın aday makaleye ilişkin çeviri ve redaksiyon sürecinde destek alabilecekleri firmalar aşağıda sunulmaktadır.

 
Yayın Tarihi: 2019-09-12 Daha fazlası...
 
Toplam 2 ögeden 1 - 2 arası

ISSN: 1300-1337