Dergi Tarihçesi

Türk Eğitim Derneği (TED) yönetim kurulu tarafından 19 Ocak 1976 tarihinde alınan kararla Eğitim ve Bilim yayın hayatına başlamıştır. Kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sivil toplum kuruluşu olan TED kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında eğitim sistemini geliştirmeyi önemsemektedir. TED, Eğitim ve Bilim aracılığıyla eğitim sorunlarını çözme potansiyeline sahip nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır.

Eğitim ve Bilim öncelikle ülkemizde, sonra dünyada her bireyin sahip olması gereken bilgi ve becerileri kazanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etme amacına sahiptir. Ayrıca Eğitim ve Bilim okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

19 Ocak 1976 Tarih 6 Sayılı Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Kararı

Eğitim ve Bilim Yönetim Kurulu Kararı

ISSN: 1300-1337